Denna sajt handlar om plast i olika former, och vad man kan använda denna grupp av material till. Men innan man kommer in på ämnet plast och dess användningsområden: vad är egentligen plast?

Ordet plast kommer från det grekiska ordet plastikos (πλαστικός) som betyder lämplig för gjutning. Det finns många olika typer av plast, som lämpar sig för olika ändamål. De olika typerna har dock en hel del gemensamt.

Vanligen är plast ett syntetiskt eller halvsyntetiskt material uppbyggt av polymerer. Polymerer är långa, kedjeformade molekyler som i sin tur är uppbyggda av ett stort antal mindre, identiska molekyler. Dessa mindre molekyler kallas monomerer.

Mångsidiga material

Plast har blivit en oumbärlig del av tillvaron för de flesta i dagens samhälle, och det är tack vare sin formbarhet. En hel del tror också, något felaktigt, att ordet plastikos betyder formbar. Ett plastmaterials egenskaper kan varieras genom att tillsätta härdare eller mjukgörare, färgämnen, isolatorer eller ämnen som förändrar materialets densitet eller volym. Dessutom varierar materialets egenskaper beroende på vilken typ av monomerer det är uppbyggt av, samt hur långa polymererna är. Plast har därför kommit att konkurrera med många andra material, och i vissa fall nästan helt ersatt dem. Det gäller bl.a. horn och ben. Även trä, gummi, gals och olika metaller har för vissa av sina användningsområden kommit att ersättas av plast.

Titta dig omkring i ditt hem! Hur många saker har du där som är gjorda av plast? Lampskärmar? Stolssitsar? Köksredskap? Leksaker? Prydnadssaker? Faktum är att själva huset du bor i kan vara gjort av plast till viss del, och detsamma gäller dina kläder. Numera går det att tillverka flera olika plagg av återvunna plastflaskor, bl.a. strumpor och fleecetröjor. Plast kan som redan nämnts ersätta många andra material, men det kan också användas till många saker som andra material inte klarar. Det går t.ex. inte att tillverka legobitar i något annat material än plast.